آخرین پیام در iranslp

همکاران گرامی

در پی تصمیم اعضای جدید هیئت مدیره انجمن علمی گفتار درمانی  ایران مبنی بر تغییر وب سایت ، وبسایت به آدرس جدید زیر منتقل شد . از این پس با این آدرس با ما در ارتباط باشید…

www.issta.ir